Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İstatistikler

İstatistikler - Deneysel Veri

Aus ... wird ersichtlich, dass...
... on nähtävissä, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Wie ... zeigt, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Aineisto viittaa siihen, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Die Zahlen legen offen, dass...
Luvut osoittavat, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Saf veriyi anlatmak için kullanılır
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Özellikle önemli olan bir veriyi tanıtırken kullanılır
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Bir veriyi tanıtırken kullanılır

İstatistikler - Sunuş

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Bir veriyi ve alakalı trendleri daha detaylı tanımlamakta kullanılır
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Bir veriyi ve alakalı trendleri belli bir zaman aralığında daha detaylı tanımlamakta kullanılır
... korreliert positiv mit... .
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
İki veri kümesi arasındaki ilişkiyi tarif ederken kullanılır
Wie prognostiziert, ...
Kuten ennustettu, ...
Bir veriyle ilgili daha fazla detay açıklamada ve kendi orijinal tahminlerinizi onaylamada kullanılır
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Kendi sonuçlarınızı başkalarınınkilerle karşılaştırmanızda kullanılır
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Sonuçlarınızın başkalarıyla uyumluluk içinde olduğunu gösterirken kullanılır

İstatistikler - Sonuçlandırıcı

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Tilastot näyttävät, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Tilastojen mukaan...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Rein statistisch gesehen,...
Tilastollisesti puhuen...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Düşünce geliştirmede ve istatistiklerin neler dediğini daha detaylı bir çerçevede yorumlamada kullanılır
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Düşüncelerini geliştirmede ve sonuçlar hakkında farklı yorumlar getirmede kullanılır