Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Πίνακας Περιεχομένων
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Κατάλογος Σχημάτων
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Κατάλογος Πινάκων
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Παράρτημα
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Γλωσσάριο
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Βιβλιογραφία
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Ευρετήριο
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi