Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Πίνακας Περιεχομένων
目次
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Κατάλογος Σχημάτων
統計の一覧
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Κατάλογος Πινάκων
表の一覧
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Παράρτημα
付録
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Γλωσσάριο
用語解説
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Βιβλιογραφία
参考文献一覧
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Ευρετήριο
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi