İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Πίνακας Περιεχομένων
Innehållsförteckning
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Κατάλογος Σχημάτων
Lista av figurer
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Κατάλογος Πινάκων
Tabellförteckning
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Παράρτημα
Appendix
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Γλωσσάριο
Ordlista
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Βιβλιογραφία
Bibliografi
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Ευρετήριο
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi