Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Πίνακας Περιεχομένων
Table des matières
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Κατάλογος Σχημάτων
Liste des figures
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Κατάλογος Πινάκων
Liste des tables
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Παράρτημα
Annexe
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Γλωσσάριο
Glossaire
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Βιβλιογραφία
Bibliographie
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Ευρετήριο
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi