Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Πίνακας Περιεχομένων
Obsah
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Παράρτημα
Příloha
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Γλωσσάριο
Glosář
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Βιβλιογραφία
Seznam pramenů/Bibliografie
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Ευρετήριο
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi