Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Fihrist
ตารางเนื้อหา
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Figürler Listesi
ลิสต์ตัวเลข
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tablolar Listesi
ลิสต์ตาราง
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Ek / İlave
ภาคผนวก
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Terimler Sözlüğü
อภิธานศัพท์
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Kaynakça
บรรณานุกรม
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
İndeks / Endeks / Katalog
ตัวบ่งชี้
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi