İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Fihrist
Innehållsförteckning
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Figürler Listesi
Lista av figurer
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tablolar Listesi
Tabellförteckning
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Ek / İlave
Appendix
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Terimler Sözlüğü
Ordlista
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Kaynakça
Bibliografi
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi