Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Fihrist
目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Figürler Listesi
图表目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tablolar Listesi
数表目录
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Ek / İlave
附录
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Terimler Sözlüğü
术语表
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Kaynakça
参考书目
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
İndeks / Endeks / Katalog
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi