Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

ตารางเนื้อหา
Πίνακας Περιεχομένων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
ลิสต์ตัวเลข
Κατάλογος Σχημάτων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
ลิสต์ตาราง
Κατάλογος Πινάκων
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
ภาคผนวก
Παράρτημα
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
อภิธานศัพท์
Γλωσσάριο
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
บรรณานุกรม
Βιβλιογραφία
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
ตัวบ่งชี้
Ευρετήριο
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi