Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

ตารางเนื้อหา
Cuprins
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
ลิสต์ตัวเลข
Lista figurilor
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
ลิสต์ตาราง
Lista tabelelor
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
ภาคผนวก
Anexă
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
อภิธานศัพท์
Glosar
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
บรรณานุกรม
Bibliografie
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
ตัวบ่งชี้
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi