Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

ตารางเนื้อหา
Spis treści
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
ลิสต์ตัวเลข
Wykaz danych
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
ลิสต์ตาราง
Wykaz tabel
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
ภาคผนวก
Aneks
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
อภิธานศัพท์
Słowniczek
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
บรรณานุกรม
Bibliografia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
ตัวบ่งชี้
Indeks
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi