İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

ตารางเนื้อหา
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
ลิสต์ตัวเลข
Lista de Figuras
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
ลิสต์ตาราง
Lista de Tablas
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
ภาคผนวก
Apéndice
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
อภิธานศัพท์
Glosario
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
บรรณานุกรม
Bibliografía
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
ตัวบ่งชี้
Índice Alfabético
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi