Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

ตารางเนื้อหา
Enhavtabelo
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
ลิสต์ตัวเลข
Listo de Figuroj
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
ลิสต์ตาราง
Listo de Tabloj
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
ภาคผนวก
Apendico
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
อภิธานศัพท์
Glosaro
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
บรรณานุกรม
Bibliografio
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
ตัวบ่งชี้
Indekso
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi