Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Содержание
Tartalomjegyzék
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Список тезисов
Ábrák listája
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Список таблиц
Táblázatok listája
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Приложения
Függelék
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Глоссарий
Szójegyzék
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Библиография
Bibliográfia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Индекс, указатель
Tárgymutató
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi