Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Содержание
목차
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Список тезисов
인물 리스트
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Список таблиц
표 리스트
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Приложения
부록
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Глоссарий
어휘 사전
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Библиография
관계 서적 목록
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Индекс, указатель
인덱스 (색인)
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi