İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Содержание
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Список тезисов
Lista de Figuras
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Список таблиц
Lista de Tablas
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Приложения
Apéndice
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Глоссарий
Glosario
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Библиография
Bibliografía
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Индекс, указатель
Índice Alfabético
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi