Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Cuprins
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Lista figurilor
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Lista tabelelor
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Anexă
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosar
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografie
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi