İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Tartalomjegyzék
Innehållsförteckning
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Ábrák listája
Lista av figurer
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Táblázatok listája
Tabellförteckning
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Függelék
Appendix
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Szójegyzék
Ordlista
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliográfia
Bibliografi
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Tárgymutató
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi