Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Spis treści
Tartalomjegyzék
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Wykaz danych
Ábrák listája
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Wykaz tabel
Táblázatok listája
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Aneks
Függelék
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Słowniczek
Szójegyzék
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografia
Bibliográfia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Indeks
Tárgymutató
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi