Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Spis treści
목차
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Wykaz danych
인물 리스트
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Wykaz tabel
표 리스트
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Aneks
부록
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Słowniczek
어휘 사전
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografia
관계 서적 목록
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Indeks
인덱스 (색인)
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi