İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Spis treści
Table of Contents
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Wykaz danych
List of Figures
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Wykaz tabel
List of Tables
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Aneks
Appendix
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Słowniczek
Glossary
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografia
Bibliography
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Indeks
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi