Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

목차
Πίνακας Περιεχομένων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
인물 리스트
Κατάλογος Σχημάτων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
표 리스트
Κατάλογος Πινάκων
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
부록
Παράρτημα
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
어휘 사전
Γλωσσάριο
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
관계 서적 목록
Βιβλιογραφία
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
인덱스 (색인)
Ευρετήριο
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi