Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

목차
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
인물 리스트
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
표 리스트
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
부록
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
어휘 사전
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
관계 서적 목록
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
인덱스 (색인)
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi