Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

목차
Tartalomjegyzék
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
인물 리스트
Ábrák listája
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
표 리스트
Táblázatok listája
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
부록
Függelék
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
어휘 사전
Szójegyzék
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
관계 서적 목록
Bibliográfia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
인덱스 (색인)
Tárgymutató
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi