Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

목차
目次
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
인물 리스트
統計の一覧
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
표 리스트
表の一覧
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
부록
付録
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
어휘 사전
用語解説
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
관계 서적 목록
参考文献一覧
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
인덱스 (색인)
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi