İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

목차
Innehållsförteckning
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
인물 리스트
Lista av figurer
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
표 리스트
Tabellförteckning
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
부록
Appendix
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
어휘 사전
Ordlista
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
관계 서적 목록
Bibliografi
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
인덱스 (색인)
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi