Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

目次
ตารางเนื้อหา
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
統計の一覧
ลิสต์ตัวเลข
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
表の一覧
ลิสต์ตาราง
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
付録
ภาคผนวก
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
用語解説
อภิธานศัพท์
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
索引
ตัวบ่งชี้
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi