Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

目次
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
統計の一覧
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
表の一覧
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
付録
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
用語解説
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
参考文献一覧
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
索引
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi