İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

目次
Innehållsförteckning
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
統計の一覧
Lista av figurer
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
表の一覧
Tabellförteckning
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
付録
Appendix
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
用語解説
Ordlista
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
参考文献一覧
Bibliografi
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
索引
Index
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi