Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Indice analitico
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Indice delle immagini
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Indice delle tabelle
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendice
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossario
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografia
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Catalogo
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi