Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Indice analitico
Spis treści
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Indice delle immagini
Wykaz danych
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Indice delle tabelle
Wykaz tabel
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendice
Aneks
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossario
Słowniczek
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografia
Bibliografia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Catalogo
Indeks
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi