Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Indice analitico
目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Indice delle immagini
图表目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Indice delle tabelle
数表目录
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendice
附录
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossario
术语表
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografia
参考书目
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Catalogo
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi