Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Innehållsförteckning
Tartalomjegyzék
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Lista av figurer
Ábrák listája
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabellförteckning
Táblázatok listája
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendix
Függelék
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Ordlista
Szójegyzék
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografi
Bibliográfia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Tárgymutató
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi