Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Innehållsförteckning
Spis treści
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Lista av figurer
Wykaz danych
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabellförteckning
Wykaz tabel
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendix
Aneks
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Ordlista
Słowniczek
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografi
Bibliografia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Indeks
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi