Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Innehållsförteckning
目次
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Lista av figurer
統計の一覧
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabellförteckning
表の一覧
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendix
付録
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Ordlista
用語解説
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografi
参考文献一覧
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi