Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Πίνακας Περιεχομένων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Lista de Figuras
Κατάλογος Σχημάτων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Lista de Tablas
Κατάλογος Πινάκων
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Apéndice
Παράρτημα
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosario
Γλωσσάριο
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografía
Βιβλιογραφία
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Índice Alfabético
Ευρετήριο
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi