Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
अनुक्रम
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Lista de Figuras
आंकड़ों की सूची
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Lista de Tablas
तालिकाओं की सूची
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Apéndice
परिशिष्ट
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosario
शब्दावली
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografía
संदर्भग्रंथ सूची
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Índice Alfabético
अनुक्रमणिका
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi