Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Table of Contents
Πίνακας Περιεχομένων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
List of Figures
Κατάλογος Σχημάτων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
List of Tables
Κατάλογος Πινάκων
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendix
Παράρτημα
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossary
Γλωσσάριο
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliography
Βιβλιογραφία
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Ευρετήριο
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi