Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Inhoudsopgave
ตารางเนื้อหา
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Afbeeldingenlijst
ลิสต์ตัวเลข
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabellenlijst
ลิสต์ตาราง
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Bijlage
ภาคผนวก
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Verklarende woordenlijst
อภิธานศัพท์
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografie
บรรณานุกรม
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Register
ตัวบ่งชี้
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi