Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

अनुक्रम
ตารางเนื้อหา
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
आंकड़ों की सूची
ลิสต์ตัวเลข
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
तालिकाओं की सूची
ลิสต์ตาราง
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
परिशिष्ट
ภาคผนวก
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
शब्दावली
อภิธานศัพท์
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
संदर्भग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
अनुक्रमणिका
ตัวบ่งชี้
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi