Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

अनुक्रम
목차
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
आंकड़ों की सूची
인물 리스트
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
तालिकाओं की सूची
표 리스트
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
परिशिष्ट
부록
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
शब्दावली
어휘 사전
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
संदर्भग्रंथ सूची
관계 서적 목록
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
अनुक्रमणिका
인덱스 (색인)
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi