Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Table des matières
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Liste des figures
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Liste des tables
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Annexe
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossaire
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliographie
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi