Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Table des matières
Indholdsfortegnelse
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Liste des figures
Figuroversigt
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Liste des tables
Tabelliste
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Annexe
Appendiks
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossaire
Ordliste
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliographie
Bibliografi
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Indeks
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi