İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Indholdsfortegnelse
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Figuroversigt
Lista de Figuras
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabelliste
Lista de Tablas
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Appendiks
Apéndice
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Ordliste
Glosario
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Bibliografi
Bibliografía
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Indeks
Índice Alfabético
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi