Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

目录
ตารางเนื้อหา
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
图表目录
ลิสต์ตัวเลข
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
数表目录
ลิสต์ตาราง
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
附录
ภาคผนวก
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
术语表
อภิธานศัพท์
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
参考书目
บรรณานุกรม
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
索引
ตัวบ่งชี้
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi