Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

目录
Содержание
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
图表目录
Список тезисов
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
数表目录
Список таблиц
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
附录
Приложения
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
术语表
Глоссарий
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
参考书目
Библиография
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
索引
Индекс, указатель
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi