Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

目录
Tartalomjegyzék
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
图表目录
Ábrák listája
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
数表目录
Táblázatok listája
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
附录
Függelék
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
术语表
Szójegyzék
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
参考书目
Bibliográfia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
索引
Tárgymutató
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi