Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Obsah
Πίνακας Περιεχομένων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Seznam hodnot
Κατάλογος Σχημάτων
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Seznam tabulek
Κατάλογος Πινάκων
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Příloha
Παράρτημα
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosář
Γλωσσάριο
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Seznam pramenů/Bibliografie
Βιβλιογραφία
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Ευρετήριο
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi