Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Obsah
Fihrist
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Seznam hodnot
Figürler Listesi
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Seznam tabulek
Tablolar Listesi
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Příloha
Ek / İlave
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosář
Terimler Sözlüğü
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Seznam pramenů/Bibliografie
Kaynakça
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi